آرشیو موضوعی سایت

روی تصویر کلیک کنید

جستجوی حدیث مورد نظر

تبلیغات و اطلاع رسانی

آموزش نام نویسی درسایت درقسمت دانلود قرار گرفتاگرکلیپ برای شمانمایش ندادفلش پلی یرمرورگراز

اینجا
دانلودونصب کنید


کلیپ های موجود


با کیفیت نسبتا خوب در سایت قرارگرفت

احمد سیف زاده

سال۶۶قبل ازعملیات والفجر۱۰ازجنوب به غرب منتقل شدیم ودرارتفاعات دزلی مستقرشدیم وبچه های تخریب درشرایط سخت بارندگی وگرسنگی وکمبود امکانات منتظرشروع عملیات بودندتعدادی ازبرادران جهت شناسایی جلورفته بودندمن ازفرماندهی حاج محمدبلاغی درخواست نمودم جلوبروم ایشان فرمودندشماازنظرجسمی مشکل داری فعلابابرادران مصاحبه نموده وازایشان عکس تهیه نمامدتی گذشت برادرزارعیان یاحسین آبادی ازمسئولین تخریب گفتندبه دونفرجهت بردن قاطرنیازداریم من واحتمالا قربان درکی هرکدام با یک قاطربه سمت جلوحرکتgater نمودیم درارتفاعات کولاک شروع شدباصورت ودستهای چون لبوسرخ لرزان به سنگرهای بالای ارتفاع رسیده درکناربخاری پس ازجدانمودن لباسهای خیس گرم شد م سپس تعدادی بی سیم پتووسلاح بارقاطرنموده همرابایکی ازبرادران که لحجه شیرازی داشت به سمت پائین دره حرکت نمودیم درسراشیبی هاباید خودجلورفته وقاطرراآهسته می بردیم درغیراینصورت قاطرپرت می شد۰ در مسیربارقاطرراپیاده کردیم تامحکم ببندیم براثر لحظه ای غفلت قاطرراه افتاد سروصدای هوش هوش دوستم بلندشدقاطر رم کردودوست مابه دنبال قاطر دوان دوان به پایین دره رسیدندتعدادی پتوبردوش کشیده نزد دوستم رسیدم وگفت قاطربه پایین میرودولی بالابرنمی گرددپتوهارابارقاطرنموده دوستم باقاطر راهی پایین ارتفاع مقربرادران تخریب واطلاعات شدمن هم بازگشتم ومابقی وسائل رازیر سنگی جاسازی نمودم (با توجه به برفگیر بودن منطقه ولباس بادگیر آبی واشراف دشمن من هدف خوبی برای عراقیها بودم)که دشمن متوجه من شد وباتیربار دوشیکا مراهدف گرفتند۰تیرهای آتشزا ثاقب به اطرافم اثابت میکرد وروی برفهامیدویدم در سرم فکری گذشت که پایان انتظارفرارسیدحتماً یکی ازتیرهابه من اثابت میکند۰ درراه باریکی زمین گیرشدم سریع بادگیر آبی وچکمه که ازدور قابل رویت بود بیرون آورده سینه خیزازتیرس دوشیکا دورشدم جوراب پشمی به پا ولباس کردی به تن دربرفها به سمت مقربالای ارتفاع حرکت نمودم درکنارچراغ گرم شدم که فر ما ند ه لشکرالمهدی عجل الله تعالی فرجه شریف حاج اسدی ازراه رسیدو امر فرمودندکه مارانزدبرادران تخریب واطلاعات ببریدجریان تیربارچی ونداشتن با د گیر وچکمه توضیح دادم گفتند ازرسول منفردبگیرواورابردوش کشیده در خو د ر و قراربده وی سنگین بودوازدوشم روانه گل ولای گردیدحاج اسدی تعدادی پتووتجهیزات انفرادی بسته بندی کرده وحمل مینمودازایشان درخواست شدوسائل راماحمل کنیم گفتندمیخواهم توان نیروراجهت حمل تجهیزات ارزیابی کنم اصرارماسودی نبخشیداوخودرانوکررزمندگان میدانست ودرعمل ثابت کرده بودکه مرد عمل است نه شعارچند روزی ازعملیا ت والفجر۸(فتح فاو)گذشته بودتعدادی ستون نرسیده به دریاچه نمک بودکه دشمن Continue reading

لوگوی سایت

برای حمایت وتبادل لینک باما کد زیررا کپی ودر سایت یا وبلاگ خود قراردهید

 

 

بایگانی شمسی

آمار بازدید سایت

* افراد آنلاین : 1
*کل مطالب سایت: 280
* مطالب منتشرشده : 280
* مطالب درصف انتشار: 0
* بازدید امروز : 35
* بازدید دیروز : 37
* بازدید کل : 1342153
* عمرسایت: 3374 روز