آرشیو موضوعی سایت

روی تصویر کلیک کنید

جستجوی حدیث مورد نظر

تبلیغات و اطلاع رسانی

آموزش نام نویسی درسایت درقسمت دانلود قرار گرفتاگرکلیپ برای شمانمایش ندادفلش پلی یرمرورگراز

اینجا
دانلودونصب کنید


کلیپ های موجود


با کیفیت نسبتا خوب در سایت قرارگرفت

احمد سیف زاده

سال66قبل ازعمليات والفجر10ازجنوب به غرب منتقل شديم ودرارتفاعات دزلي مستقرشديم وبچه هاي تخريب درشرايط سخت بارندگي وگرسنگي وكمبود امكانات منتظرشروع عمليات بودندتعدادي ازبرادران جهت شناسايي جلورفته بودندمن ازفرماندهي حاج محمدبلاغي درخواست نمودم جلوبروم ايشان فرمودندشماازنظرجسمي مشكل داري فعلابابرادران مصاحبه نموده وازايشان عكس تهيه نمامدتي گذشت برادرزارعيان ياحسين آبادي ازمسئولين تخريب گفتندبه دونفرجهت بردن قاطرنيازداريم من واحتمالا قربان دركي هركدام با يك قاطربه سمت جلوحركتgater نموديم درارتفاعات كولاك شروع شدباصورت ودستهاي چون لبوسرخ لرزان به سنگرهاي بالاي ارتفاع رسيده دركناربخاري پس ازجدانمودن لباسهاي خيس گرم شد م سپس تعدادي بي سيم پتووسلاح بارقاطرنموده همرابايكي ازبرادران كه لحجه شيرازي داشت به سمت پائين دره حركت نموديم درسراشيبي هابايد خودجلورفته وقاطرراآهسته مي برديم درغيراينصورت قاطرپرت مي شد0 در مسيربارقاطرراپياده كرديم تامحكم ببنديم براثر لحظه اي غفلت قاطرراه افتاد سروصداي هوش هوش دوستم بلندشدقاطر رم كردودوست مابه دنبال قاطر دوان دوان به پايين دره رسيدندتعدادي پتوبردوش كشيده نزد دوستم رسيدم وگفت قاطربه پايين ميرودولي بالابرنمي گرددپتوهارابارقاطرنموده دوستم باقاطر راهي پايين ارتفاع مقربرادران تخريب واطلاعات شدمن هم بازگشتم ومابقي وسائل رازير سنگي جاسازي نمودم (با توجه به برفگير بودن منطقه ولباس بادگير آبي واشراف دشمن من هدف خوبي براي عراقيها بودم)كه دشمن متوجه من شد وباتيربار دوشيكا مراهدف گرفتند0تيرهاي آتشزا ثاقب به اطرافم اثابت ميكرد وروي برفهاميدويدم در سرم فكري گذشت كه پايان انتظارفرارسيدحتماً يكي ازتيرهابه من اثابت ميكند0 درراه باريكي زمين گيرشدم سريع بادگير آبي وچكمه كه ازدور قابل رويت بود بيرون آورده سينه خيزازتيرس دوشيكا دورشدم جوراب پشمي به پا ولباس كردي به تن دربرفها به سمت مقربالاي ارتفاع حركت نمودم دركنارچراغ گرم شدم كه فر ما ند ه لشكرالمهدي عجل الله تعالي فرجه شريف حاج اسدي ازراه رسيدو امر فرمودندكه مارانزدبرادران تخريب واطلاعات ببريدجريان تيربارچي ونداشتن با د گير وچكمه توضيح دادم گفتند ازرسول منفردبگيرواورابردوش كشيده در خو د ر و قراربده وي سنگين بودوازدوشم روانه گل ولاي گرديدحاج اسدي تعدادي پتووتجهيزات انفرادي بسته بندي كرده وحمل مينمودازايشان درخواست شدوسائل راماحمل كنيم گفتندميخواهم توان نيروراجهت حمل تجهيزات ارزيابي كنم اصرارماسودي نبخشيداوخودرانوكررزمندگان ميدانست ودرعمل ثابت كرده بودكه مرد عمل است نه شعارچند روزي ازعمليا ت والفجر8(فتح فاو)گذشته بودتعدادي ستون نرسيده به درياچه نمك بودكه دشمن Continue reading

لوگوی سایت

برای حمایت وتبادل لینک باما کد زیررا کپی ودر سایت یا وبلاگ خود قراردهید

 

 

بایگانی شمسی

آمار بازدید سایت

افراد آنلاین : 1
تعداد کل مطالب : 280
بازدید امروز : 51
بازدید دیروز : 64
بازدید کل : 1336163