آرشیو موضوعی سایت

سرعت وقالب سایت

ارزشیابی شما از سرعت وقالب سایت

Loading ... Loading ...

روی تصویر کلیک کنید

آمار سایت

جستجوی حدیث مورد نظر

تبلیغات و اطلاع رسانی

آموزش نام نویسی درسایت درقسمت دانلود قرار گرفتاگرکلیپ برای شمانمایش ندادفلش پلی یرمرورگراز

اینجا
دانلودونصب کنید


کلیپ های موجود


با کیفیت نسبتا خوب در سایت قرارگرفت

غلام نوری

بسيجي شهيدحاج غلام نوري- ل33 – ازاسير

غلام در روز بيست و پنجم آبان‌ماه سال 1333 دربخش “اسير” شهرستان مهر پا به عرصه‌ي حيات نهاد. قبل از رفتن به مدرسه روخواني قرآن کريم را در مکتب‌خانه فرا گرفت و روح لطيفش با آيات ملکوتي قرآن مأنوس گشت. سپس دوره‌ي ابتدايي را تا کلاس ششم نظام قديم gholam.nooriدر دبستان اسير پشت سر نهاد.پس از آن مدتي به کشاورزي و چند سالي نيز در کشورهاي حاشيه‌ي خليج‌فارس به تجارت پرداخت. در وطن و در غربت هيچ گاه از ياد خدا غافل نبود و همواره دوستان وآشنايان را به اطاعت از فرامين الهي دعوت مي‌نمود. نصايح و پندهاي حکيمانه‌اش به دل مي‌نشست و جان‌هاي خسته را طراوت مي‌بخشيد. پس از کسب اندک سرمايه‌اي، به مکه‌ي معظمه مشرف شد و خانه‌ي خدا را با قلبي مملو از عشق زيارت کرد. با آغاز جنگ تحميلي، ابتدا در پايگاه‌هاي مقاومت به جمع‌آوري کمک براي جبهه مشغول شد و سپس همدوش ديگر برادران دلاورش، راهي مناطق غرب و جنوب کشور گرديد. بيش از شش سال در ميدان‌هاي جنگ با دشمن زبون پيکار کرد. با آنکه سه برادر فداکارش شربت شهادت نوشيدند و مادر صبور و دلسوخته‌اش به رحمت ايزدي پيوست، هرگز دست از جهاد نکشيد و بارها در راه اسلام مجروح شد و در جبهه‌ي غرب، براثر بمباران شيميايي، به سختي مصدوم گرديد. سرانجام براثر مصدوميت، در يکي از بيمارستان‌هاي تهران در تاريخ 27/6/1366 در سن 33 سالگي به لقاء پروردگار نايل آمد.

gholam.noori

  متن كامل وصيت نامه شهيدحاج غلام نوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي خلق الموت والحيوة ليبلوكم احسن عملا وهوالعزيز الغفور

خدايي كه مرگ وزندگي را آفريدكه شما بندگان را بيازمايدتاكدام نيكوكارتر وخلوص اعمال بيشتر استاومقتدر وآمرزنده تمام گناهان است .. قرآن كريم

باسلام ودرود بهامام زمان ونائب برحقش امام امت وسلام برتمامي شهداي اسلام از زمان پيامبرتاكربلاي حسيني وكربلاي خوزستان وكردستان ايران وسلام برتمامي ملت مسلمان وقهرمان وهميشه در صحنه ايران اسلامي وديگرمسلمانان جهان كه از اسلام وقرآن دفاع  مي كنند.واما اي مردم ، دنيا بازيچه اي بيش نيست وفقط براي امتحان بشر ساخته شده است. همچنانكه خداوند در قرآن ميفرمايد:تمام اين جنگها وسختيها ومصيبتهارا براي امتحان شما قرار داده ام وگرنه ميتوانستم در يك لحظه تمامي دشمنان شما را نابود كنم.اي خداي بزرگ ومهربان خودت آگاهي كه بنده حقير جز براي رضاي توودفاع ازاسلام وقرآن قدم به جبهه نگذاشته ام ونه براي اسم ورسم  زيرا اگربراي اينكه در دنيا بزرگي پيدا كنم ميتوانستم از نظر مادي خيلي خود را بزرگ در نظر مردم جلوه دهم اما چه فايده اي ، در دنياهرچه ثروتمند وبزرگ بشماري كه دوروزه اي بيش نيست وآدمي نبايدزندگي ننگين را با مرگ شرافتمندانه ترجيح دهيدچون آدمي يكبار كه بيشتر نمي ميرد وچه بهتر كه اين  مرگ در راه شهادت باشد بهترين وزيبنده ترين مرگ همين شهادت در راه خدا است.به گفته امام حسين (ع)اگر سرانجام بدنها را مرگ خواهد ربودونيست خواهد شدچه بهتر كه آدمي كه آدمي درراه خدا بجنگدوبهترين سعادت يعني شهادت نصيب خود گرداند . ما بايد راه شهيدان ادامه دهيم ونگذاريم كه خون  پاك شهيدانمان به هدر رودواي امت مسلمان واي محرومان جهان واي مظلومان تاريخ واي مسافران دنيا آگاه باشيد،به خدا سوگنداين كارواني كه 1400سال پيش به حركت افتاده است،آخرالامر به مقصد خواهد رسيدوكاخ ظلم وستم واستبداد را فرو خواهد نشاندتازمينه فرج امام زمان (عج)آماده شودوبه اين امر الهي آنحضرت در بين ما ظهور كندوجهان را درهواي اسلام وقرآن از ظلمت وتاريكي نجات داده وپرچم توحيد رابرافراشته سازدوجهان راپراز عدل ودادخواهد كردواي ملت اگرتنها به بيان كردار همين يك روز ما وشمشير زدن وشهادت ما اكتفاكنيدولي هدف برزگ مارا براي آينده بشريت تشريح نكنيدويا دگرگون جلوه دهيدما در روز رستاخيزاز شما بازخواست خواهيم كردواما پيام به امت شهيد پرور،هميشه گوش به فرمان امام عزيز باشيدزيرا بزرگترين نعمتي كه خداوندنصيب اين ملت رنج كشيده زير بارظلم شاهنشاهي كردومارا از ظلم وجور رهايي بخشيدومارا بسوي عدل وبسوي اسلام وقرآن از دست رفته رهنمون فرمود.اي مردم زورگوئيهاي زمان طاغوت را بياد آوريد وخداوندرا شكرگزاري نماييدكه چنين نعمتي وچنين آسايشي ازوجودچنين رهبري به شما نصيب گردانيده است وهمچنين باصراحت اعلام ميكنم كه باارزشترين افراداين مملكت روحانيون متعهدبه اسلام وامام امت هستند قدر اين روحانيون متعهدودرخط امام را بدانيدوپيامم به تمام مسئولين ايران به ويژه  مسئولين اين بخش از اينها عا جزانه ميخواهم  كه قدرافراد خد مت گذار را بدانند و به ويژه عزيزاني كه شب و روز در جبهه به سر مي برند وهم چنين برادراني كه در پشت  جبهه  از اسلام دفاع مي كنند وبا اين عزيزان همكاري نمائيدواحترام اين عزيزان را حفظ كنيدوجلو افرادي هم كه كثيف هستند  ويا بي تفاوت به انقلاب وجبهه وجنگ قاطعانه بگيريد وحتي از امكانات دوات جمهوري اسلامي هم تابه خود نيايند آنها را بهره مند نگردانيدواز مردم ميخواهم كه پشتيبان افراد زحمت كش براي اسلام ونظام باشندواگر افرادي را شناختيدكه تا هنوز به افكاركثيف خود ادامه مي دهدباآن فرد،حزب الهي رفتار نماييدالبته باكمك مسوولين،مردم بازهم اعلام ميكنم امام ،امام،امام راتنها نگذاريدوگوش به فرمان لحظه لحظه اش باشيدكه اگر دراجراي فرمان امام بي تفاوت باشيد وعمل نكنيدوپيروي ننماييددرآخرت گلوي اين افرادبگيريم كه ديگر براي اوراهي نباشدواما پدروخواهروبرادرم وهمسرم وفرزندم(درزمان شهادت ايشان مادرش درقيد حيات نبوده است) اگرشهيد شدم چون راه را خود انتخاب كرده بودم برايم اصلاًگريه نكنيدوبجاي گريه براي من فرزند كوچكم سميه عزيزم را كه يك لحظه اورا تنهانمي گذاشتم وبه همسرم محبت كنيد كه از گريه براي من بهتر وبالاتر است درشبهاي جمعه وچهارشنبه دعاي كميل وتوسل را فراموش نكنيد،جلو بي حجاب را بگيريدوديگر به بي حجابها اجازه ندهيدكه درتشييع جنازه شهداء ويا درمراسم شهداءشركت كنند وحتي در محل هم با بي حجابي مبارزه كنيدومعامله ومباشرت با بي حجابي را قطع كنيد.واما خطاب به همسر مهربانم،همسر مهربانم بدان كه تازنده بودم از توكاملاًراضي بودم وجزمحبت ومهرباني چيزي از تونديدم واماميدانم كه بعد از من زياد در غم واندوه هستي صبركن كه اگر دو روز عمرت استقامت نمايي وصبرپيشه كني وهمچنان كه گفته ام عمل نماييددرروز قيامت فاطمه زهرا(س)تورا شفاعت خواهد نمودوخودم هم به تو اين نويد راميدهم كه انشاءالله به استقبالت بيايم وتورا شفاعت نمايم انشاءالله ،خواهشمندم كه همسرشهيديت را ثابت كني ودرس به همه همسران شهداء بدهيد وروحم را شاد نماييد.واما درپايان هركس از من طلب داردوفراموش كرده ام نزد برادرم حاج عباس برود وبگيردالبته باتحقيق ،چون بدهكار كسي نبودم واگر هم باشم وفراموش كرده باشم خيلي بسيار كم است وهمچنين يك وصيت نامه ديگر پيش برادرم حاج عباس نوري  مي باشد كه در رابطه بااموالم وزندگيم مي باشدكه مو به مو بايدعمل شودومقدار سي هزار تومان از اموالم به جبهه داده شودوبقيه هرچه دارم متعلق به دخترم سميه مي باشد.واگرشهادت نصيبم شددر گلستان شهيد شهزه  دركنار ديگر بخون خفتگان بخاكم بسپاريد…

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حاج غلام نوري

 

مطالب سایت

ارزشیابی شما از مطالب سایت

  • عالی (41%, 22 نفر)
  • خیلی خوب (20%, 11 نفر)
  • خوب (22%, 12 نفر)
  • متوسط (9%, 5 نفر)
  • ضعیف (7%, 4 نفر)

کل آراء: 54

Loading ... Loading ...

لوگوی سایت

برای حمایت وتبادل لینک باما کد زیررا کپی ودر سایت یا وبلاگ خود قراردهید

 

 

بایگانی شمسی